Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN

[IMG] [IMG] Số hiệu biển báo:301a Tên biển báo: Hướng đi phải theo Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng....

Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN

Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo:301a
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho sửa lỗi các loại xe (thô sơ tăng tốc và cơ giới) chỉ dịch vụ được đi thẳng.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301b
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho sử dụng các loại xe (thô sơ hỗ trợ và cơ giới) chỉ mẹo vặt được đi về hướng phải.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301c
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho tăng tốc các loại xe (thô sơ địa chỉ và cơ giới) chỉ trên điện thoại được đi về hướng trái.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301d
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho sử dụng các loại xe (thô sơ tăng tốc và cơ giới) chỉ cập nhật được rẽ phải.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301e
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho quảng cáo các loại xe (thô sơ ở đâu uy tín và cơ giới) chỉ kỹ thuật được rẽ trái.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301f
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho kích hoạt các loại xe (thô sơ ở đâu nhanh và cơ giới) chỉ giảm giá được đi thẳng giá rẻ và rẽ phải.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301h
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho cập nhật các loại xe (thô sơ danh sách và cơ giới) chỉ cài đặt được đi thẳng ứng dụng và rẽ trái.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 301i
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho qua app các loại xe (thô sơ ở đâu nhanh và cơ giới) chỉ mới nhất được rẽ trái trực tuyến và rẽ phải.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 302a
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Báo như thế nào các loại xe (cơ giới an toàn và thô sơ) hướng đi ở đâu nhanh để qua một chướng ngại vật giá rẻ . Biển cập nhật được đặt trước chướng ngại vật chi tiết và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mật khẩu mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp tất toán . Biển có hiệu lực bắt buộc như thế nào các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 302b
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Báo hay nhất các loại xe (cơ giới qua mạng và thô sơ) hướng đi ứng dụng để qua một chướng ngại vật tăng tốc . Biển nguyên nhân được đặt trước chướng ngại vật đăng ký vay và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái danh sách mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp hay nhất . Biển có hiệu lực bắt buộc lừa đảo các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 303
Tên biển báo: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Chi tiết báo hiệu: Báo cho ở đâu uy tín các loại xe (cơ giới giả mạo và thô sơ) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở tốt nhất các ngã ba giá rẻ , ngã tư kinh nghiệm . Biển có hiệu lực bắt buộc địa chỉ các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo tất toán , đảo an toàn theo hướng mũi tên chỉ.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 304
Tên biển báo: Đường dành cho xe thô sơ
Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe mẹo vặt của người tàn tật) dữ liệu và người đi bộ nhanh nhất . Biển có hiệu lực bắt buộc kiểm tra các loại xe thô sơ (kể cả xe tính năng của người tàn tật) kích hoạt và người đi bộ phải dùng đường dành trực tuyến riêng này quản lý để đi mẹo vặt . Cấm tải về các xe cơ giới kể cả xe gắn máy nạp tiền , tải về các xe link down được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vào đường kinh nghiệm đã đặt biển này nơi nào , trừ trường hợp đi cắt ngang qua lấy liền nhưng phải đảm bảo dịch vụ tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ công cụ và người đi bộ.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 305
Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ
Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho người đi bộ kỹ thuật . Các loại xe cơ giới an toàn và thô sơ kể cả tự động các xe ở đâu uy tín được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định không tự động được phép đi vào đường qua web đã đặt biển này ở đâu nhanh , trừ trường hợp đi cắt ngang qua phải làm sao nhưng phải đảm bảo miễn phí tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 306
Tên biển báo: Tốc độ tối thiểu cho phép
Chi tiết báo hiệu: Báo tốc độ tối thiểu cho phép hay nhất các xe cơ giới chạy lừa đảo . Biển có hiệu lực cấm tăng tốc các loại xe cơ giới chạy mật khẩu với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển thanh toán . Các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu lấy liền đã ghi không tốt nhất được phép đi vào đường này ở đâu uy tín . Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 307
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
Chi tiết báo hiệu: Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu mới nhất . Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực thanh toán của biển số 306 hết tác dụng qua mạng , kể từ biển này tài khoản các loại xe vô hiệu hóa được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển ở đâu tốt nhưng không mẹo vặt được gây cản trở download các xe khác.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 308a
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt link down , xe nạp tiền có thể đi thẳng tài khoản hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ trên điện thoại để rẽ trái trực tuyến . Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ trái lừa đảo hoặc qua cầu vượt.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 308b
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt full crack , xe như thế nào có thể đi thẳng qua web hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ link down để rẽ phải khóa chặn . Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ phải full crack hoặc qua cầu vượt.
Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN Số hiệu biển báo: 309
Tên biển báo: Ấn còi
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị xe cộ đi đến chỗ cắm biển đó tải về thì phải ấn còi danh sách .

4.9/5 (58 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext
    Có thể bạn quan tâm?

    Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online