Các biển báo cấm ở Việt Nam

Biển báo cấm ở VN khá nhiều nếu ko để ý có thể bạn ko biết hoặc quên biển báo đó là gì. Mình tổng hộp lại cho các bạn dể nhin hen... Nhóm biển báo cấm...

Biển báo cấm ở VN ở đâu nhanh khá nhiều đăng ký vay nếu ko kiểm tra để ý cài đặt có thể bạn ko biết hay nhất hoặc quên biển báo đó là gì tự động . Mình tổng hộp lại cho miễn phí các bạn dể nhin hen...
Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu chia sẻ được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139 thanh toán nhằm báo điều cấm trên điện thoại hoặc hạn chế dữ liệu mà người sử dụng đường bộ phải qua mạng tuyệt đối tuân theo.

Các biển báo cấm ở Việt Nam


Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo:101
Tên biển báo: Đường cấm
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm cài đặt tất cả giảm giá các loại phương tiện (cơ giới miễn phí và thô sơ) đi lại cả hai hướng quảng cáo , trừ miễn phí các xe tự động được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 102
Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm an toàn tất cả mẹo vặt các loại xe (cơ giới tối ưu và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển download , trừ trực tuyến các xe chia sẻ được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 103a
Tên biển báo: Cấm ôtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm giả mạo tất cả ở đâu tốt các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua chia sẻ , trừ môtô hai bánh công cụ , xe gắn máy tải về tốc độ các xe kích hoạt được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 103b
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm miễn phí tất cả sửa lỗi các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải công cụ , trừ môtô hai bánh dữ liệu , xe gắn máy tính năng giả mạo các xe hướng dẫn được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 103c
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm thanh toán tất cả giảm giá các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái giá rẻ , trừ môtô hai bánh hay nhất , xe gắn máy nạp tiền dịch vụ các xe phải làm sao được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 104
Tên biển báo: Cấm môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm hay nhất tất cả an toàn các loại môtô đi qua hỗ trợ , trừ giảm giá các xe môtô qua app được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 105
Tên biển báo: Cấm ôtô ở đâu tốt và môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tổng hợp tất cả tính năng các loại xe cơ giới trực tuyến và môtô đi qua trừ xe gắn máy giá rẻ danh sách các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 106
Tên biển báo: Cấm ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm qua mạng tất cả link down các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép ( địa chỉ bao gồm trọng lượng xe ở đâu tốt và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ mẹo vặt các xe xóa tài khoản được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 107
Tên biển báo: Cấm ôtô khách tài khoản và ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách trực tuyến như thế nào các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả hướng dẫn các loại máy kéo dịch vụ và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ download các xe tải về được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 108
Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm lấy liền tất cả hướng dẫn các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô tốt nhất , máy kéo thanh toán , ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua trên điện thoại , trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc download cập nhật các loại xe tốc độ được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 109
Tên biển báo: Cấm máy kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tối ưu tất cả kiểm tra các loại máy kéo cài đặt , kể cả máy kéo bánh hơi quản lý và bánh xích đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 110a
Tên biển báo: Cấm đi xe đạp
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 110b
Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua kiểm tra . Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 111a
Tên biển báo: Cấm xe gắn máy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua khóa chặn . Biển không có giá trị đối hướng dẫn với xe đạp.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 111b
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam tốc độ , xích lô máy tài khoản , xe lôi máy v.v...
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 111c
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam tăng tốc , xích lô máy thanh toán , xe lôi máy v.v...
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 111d
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô giá rẻ , xe lôi chia sẻ , xe đạp v.v...
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 112
Tên biển báo: Cấm người đi bộ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua lại.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 113
Tên biển báo: Cấm xe người kéo thanh toán , đẩy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe người kéo ứng dụng , đẩy đi qua nạp tiền . Biển không có giá trị cấm kinh nghiệm những xe nôi danh sách của trẻ em thanh toán và phương tiện chuyên dùng công cụ để đi lại nạp tiền của người tàn tật.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 114
Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa tăng tốc hoặc hành khách qua web dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 115
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm phải làm sao các loại xe (cơ giới sửa lỗi và thô sơ) kể cả nạp tiền các xe công cụ được ưu tiên theo luật lệ sử dụng của nhà nước quy định giá rẻ , có trọng lượng toàn bộ (cả xe kinh nghiệm và hàng) vượt giá rẻ quá trị số ghi trên biển đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 116
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tổng hợp các loại xe (cơ giới tài khoản và thô sơ) kể cả dịch vụ các xe nguyên nhân được ưu tiên theo luật lệ link down của nhà nước quy định công cụ , có trọng lượng toàn bộ (cả xe dịch vụ và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ mẹo vặt của xe vượt lừa đảo quá trị số ghi trên biển đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 117
Tên biển báo: Hạn chế chiều cao
Chi tiết báo hiệu: Cấm trên điện thoại các xe (cơ giới mật khẩu và thô sơ) kể cả địa chỉ các xe qua app được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe nơi nào và hàng hóa) vượt dữ liệu quá trị số ghi trên biển không qua mạng được đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 118
Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang
Chi tiết báo hiệu: Cấm trên điện thoại các xe (cơ giới địa chỉ và thô sơ) kể cả sửa lỗi các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe download và hàng hóa) vượt tối ưu quá trị số ghi trên biển không qua web được đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 119
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tính năng các loại xe (cơ giới dịch vụ và thô sơ) kể cả hay nhất các xe ở đâu tốt được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định quảng cáo , có độ dài toàn bộ kể cả xe đăng ký vay và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 120
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm giá rẻ các loại xe (cơ giới tối ưu và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc ở đâu uy tín hỗ trợ các loại xe nguyên nhân được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định qua web , có độ dài toàn bộ kể cả xe an toàn , moóc cài đặt và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 121
Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu nguyên nhân . Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét lừa đảo . Biển có hiệu lực cấm đăng ký vay các xe ôtô không qua app được đi cách nhau kể cả hay nhất các xe qua app được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 122
Tên biển báo: Dừng lại
Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc hướng dẫn các xe cơ giới ở đâu uy tín và thô sơ kể cả lừa đảo các xe tự động được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển khóa chặn hoặc trước vạch ngang đường kích hoạt và chỉ ở đâu tốt được phép đi khi thấy tổng hợp các tín hiệu (do người điều khiển giao thông lấy liền hoặc đèn tăng tốc , cờ) cho phép đi.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 123a
Tên biển báo: Cấm rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở tối ưu những chỗ đường giao nhau giảm giá . Biển có hiệu lực cấm trên điện thoại các loại xe (cơ giới bản quyền và thô sơ) trừ giảm giá các xe kinh nghiệm được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định chia sẻ được rẽ trái.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 123b
Tên biển báo: Cấm rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở quản lý những chỗ đường giao nhau ở đâu nhanh . Biển có hiệu lực cấm tính năng các loại xe (cơ giới công cụ và thô sơ) trừ mật khẩu các xe kỹ thuật được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định kích hoạt được rẽ phải.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 124a
Tên biển báo: Cấm quay xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm danh sách các loại xe (cơ giới phải làm sao và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U an toàn , trừ tối ưu các xe giá rẻ được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 124b
Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô nguyên nhân và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U trên điện thoại , trừ ở đâu nhanh các xe tự động được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 125
Tên biển báo: Cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm kích hoạt các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả vô hiệu hóa các xe trực tuyến được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định ứng dụng . Được phép vượt xe mô tô 2 bánh ở đâu tốt , xe gắn máy.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 126
Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm mẹo vặt tất cả nguyên nhân các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép ( tăng tốc bao gồm trọng lượng xe full crack và hàng) trên 3.5 tấn kể cả dữ liệu các xe tất toán được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau ứng dụng . Được phép vượt xe mô tô 2 bánh tính năng , xe gắn máy.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 127
Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép
Chi tiết báo hiệu: Cấm phải làm sao tất cả lấy liền các loại xe cơ giới chạy hướng dẫn với tốc độ tối đa vượt ứng dụng quá trị số ghi trên biển mới nhất , trừ vô hiệu hóa các xe phải làm sao được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 128
Tên biển báo: Cấm bóp còi
Chi tiết báo hiệu: Cấm chia sẻ các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 129
Tên biển báo: Kiểm tra
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra giá rẻ , tự động các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại hướng dẫn để làm thủ tục kiểm tra kiểm tra , kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 130
Tên biển báo: Cấm dừng xe nạp tiền và đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe ở đâu nhanh và đỗ xe kích hoạt . Biển có hiệu lực cấm địa chỉ tất cả nơi nào các loại xe cơ giới dừng giảm giá và đỗ lại ở phía đường có đặt biển xóa tài khoản , trừ nơi nào các xe download được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 131
Tên biển báo: Cấm đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm đỗ xe qua mạng . Biển có hiệu lực cấm nơi nào tất cả nhanh nhất các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển kinh nghiệm , trừ kinh nghiệm các xe trên điện thoại được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 132
Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Chi tiết báo hiệu: Để báo tổng hợp các loại xe (cơ giới như thế nào và thô sơ) kể cả sử dụng các xe mẹo vặt được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho sử dụng các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua trực tuyến các đoạn đường an toàn và cầu hẹp.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 133
Tên biển báo: Hết cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Biển báo ở đâu nhanh các xe cơ giới link down được phép vượt nhau nơi nào nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 134
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa ứng dụng . Kể từ biển này quảng cáo , kiểm tra các xe như thế nào được phép chạy hỗ trợ với tốc độ tối đa giảm giá đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 135
Tên biển báo: Hết an toàn tất cả qua web các lệnh cấm
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn đường hết phải làm sao tất cả hỗ trợ các lệnh cấm.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 136
Tên biển báo: Cấm đi thẳng
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm lấy liền tất cả tăng tốc các loại xe đi thẳng.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 137
Tên biển báo: Cấm rẽ trái ở đâu nhanh và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tổng hợp tất cả mẹo vặt các loại xe cộ rẽ trái trên điện thoại và rẽ phải.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 138
Tên biển báo: Cấm đi thẳng full crack và rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư dịch vụ , ngã năm đường phía trước cấm qua web tất cả kiểm tra các loại xe đi thẳng cập nhật và rẽ trái.
Các biển báo cấm ở Việt Nam Số hiệu biển báo: 139
Tên biển báo: Cấm đi thẳng tăng tốc và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư trực tuyến , ngã năm đường phía trước cấm tất toán tất cả full crack các loại xe đi thẳng kiểm tra và rẽ phải.​ ​ST: fan2banh

4.8/5 (73 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext
    Có thể bạn quan tâm?

    Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online