Biển phụ đường bộ Việt Nam

Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các...

Biển phụ thường kinh nghiệm được đặt kết hợp khóa chặn với dịch vụ các biển báo nguy hiểm tổng hợp , biển báo cấm ứng dụng , biển hiệu lệnh kiểm tra và biển chỉ dẫn qua web nhằm thuyết minh bổ sung giả mạo để hiểu rõ hơn tổng hợp các biển đó.
Biển phụ đường bộ Việt Nam
Biển phụ thường kiểm tra được đặt kết hợp công cụ với miễn phí các biển báo nguy hiểm dịch vụ , biển báo cấm qua mạng , biển hiệu lệnh như thế nào và biển chỉ dẫn mới nhất nhằm thuyết minh bổ sung chi tiết để hiểu rõ hơn hướng dẫn các biển đó tính năng . Biển phụ gồm 9 kiểu phải làm sao được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.


Số hiệu biển báo: 501
Tên biển báo: Phạm vi tác dụng lấy liền của biển
Chi tiết: Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm nơi nào hoặc hạn chế.
Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 502
Tên biển báo: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu.
Chi tiết:
Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.
Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503a
Tên biển báo: Hướng tác dụng phải làm sao của biển
Chi tiết:
Đặt bên dưới lừa đảo các biển báo cấm lừa đảo , biển hiệu lệnh ở đâu tốt để chỉ hướng tác dụng cập nhật của biển là hướng vuông góc tối ưu với chiều đi.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503b
Tên biển báo: Hướng tác dụng danh sách của biển
Chi tiết:
Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (trái kích hoạt và phải) danh sách của biển chính giá rẻ hoặc tài khoản được đặt miễn phí với biển báo nhắc lại lệnh cấm dịch vụ và hiệu lệnh.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503c
Tên biển báo: Hướng tác dụng qua app của biển
Chi tiết:
Đặt bên dưới bản quyền các biển báo cấm cài đặt , biển hiệu lệnh mẹo vặt để chỉ hướng tác dụng quản lý của biển là hướng vuông góc lừa đảo với chiều đi.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503d
Tên biển báo: Hướng tác dụng như thế nào của biển
Chi tiết:
Để chỉ hướng tác dụng an toàn của biển là hướng song song full crack với chiều đi.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503e
Tên biển báo: Hướng tác dụng tốt nhất của biển
Chi tiết:
Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (xuôi kỹ thuật và ngược) qua app của biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng công cụ và cấm đỗ xe.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 503f
Tên biển báo: Hướng tác dụng nguyên nhân của biển
Chi tiết:
Để chỉ hướng tác dụng giả mạo của biển là hướng song song miễn phí với chiều đi.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 504
Tên biển báo: Làn đường.
Chi tiết:
Biển qua web được đặt bên dưới cập nhật các biển báo cấm hỗ trợ và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu tải về để chỉ làn đường chịu hiệu lực ở đâu uy tín của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm - hỗ trợ và hiệu lệnh trên làn đường đó.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 505
Tên biển báo: Loại xe.
Chi tiết:
Biển đăng ký vay được đặt bên dưới tăng tốc các biển báo cấm tải về và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn ở đâu nhanh để chỉ loại xe chịu hiệu lực cập nhật của biển báo cấm tốt nhất , biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối tăng tốc với lừa đảo riêng loại xe đó.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 506a
Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên.
Chi tiết:
Biển download được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên quản lý để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 506b
Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên.
Chi tiết:
Biển tính năng được đặt bên dưới biển số 208 ứng dụng và biển số 122 trên đường không ưu tiên chi tiết để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 507
Tên biển báo: Hướng rẽ
Chi tiết:
Biển hướng dẫn được sử dụng độc lập quảng cáo để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm qua web danh sách để chỉ hướng rẽ.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 508a
Tên biển báo: Biệu thị thời gian
Chi tiết:
Biểu thị thời gian.

Biển phụ đường bộ Việt Nam

Số hiệu biển báo: 509
Tên biển báo: Chiều cao an toàn.
Chi tiết:
Để bổ sung cho biển 239 "Đường cáp điện ở phía trên" danh sách , phải đặt biển số 509 "chiều cao an toàn" nạp tiền , biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho ở đâu uy tín các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.

Biển phụ đường bộ Việt NamNguồn bikervietnam

4.8/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online